Ngày 10/5/2018, học sinh Trinh Gia Hân - Liên đội phó tham gia Hội thi "Chỉ huy Đội giỏi" cấp Quận. Hội thi là dịp để cán bộ chỉ huy Đội khẳng định tài năng cũng như củng cố, nâng ...